Cracking the code of change

Martin Solli har skrevet dette innlegget om artikkelen «Cracking the code of change» av Beer & Nohria fra 2000. Artikkelen handler om to ulike typer ledelsesteorier. Teori E (Economic value) handler om hvordan lederen har fokus på å tilfredsstille kravene… Les mer ›

Siste innlegg