Hvordan skaper bedrifter verdi?

Av Amanda, Line og Frida

Artikkelen er skrevet av Stabell og Fjeldstad i 1998. Artikkelen bygger på hvordan bedrifter skal skape verdiskapning. Den starter med å innlede Porters modell om verdikjeden hvor de deretter går videre inn på analyser om verdiverkstedet og verdinettverk.

VERDIKJEDE
Det var Michael Porter som først introduserte begrepet i 1985. Det blir derfor også kalt for ”Porters verdikjede”. Det er hans verk som er nøkkelreferansen til begrepet ”verdikjeden”.

Verdikjede er et begrep innenfor forretningsstrategi, og brukes til å kartlegge strategiske aktiviteter i en bedrift. Det blir også brukt som et analytisk verktøy som kan kartlegge hva som er konkurransefortrinnene til en organisasjon.

Verdikjede er ulike aktiviteter som en organisasjon gjennomfører for å skape verdier for sine kunder. Porters verdikjede handler om hvordan en endrer organisasjonens inngående varer og tjenester til utgående varer og tjenester. Endringen må gjøres på en slik måte at kostnaden ved å gjøre endringen er mindre enn verdiøkningen som skapes. Det deles inn i to typer aktiviteter; hovedaktiviteter og støtteaktiviteter.

Hovedaktiviteter er aktiviteter som tar direkte del av verdiskapningen. Disse deles inn i bedriftsspesifikke oppgaver:
Inngående logistikk – Alle prosesser som omhandler mottak, lagring og distribusjon av varer.
– Produksjon –Alle prosesser som omformer vare eller tjeneste til det som skal selges videre.
– Utgående logistikk – Alle aktiviteter for å levere produktet eller tjenesten.
– Markedsføring og salg – Aktiviteter som skal overtale kunden til å kjøpe produktet eller tjenesten.
– Service – Aktiviteter for å opprettholde verdien av produktet eller tjenesten hos kunden etter kjøpet.

Støtteaktiviteter er aktiviteter som har som hovedformål å underbygge støtteaktivitetene i arbeidet.
Innkjøp og forsyningstjenester – Aktivitetene organisasjonen gjør for å få ressursene de trenger.
– Teknologiutvikling – Minimere tekniske kostnader samtidig som teknisk utvikling følges.
Personalforvaltning – Hvor god bedriften er til å rekruttere, ansette, lære opp, motivere, belønne og beholde de ansatte. Ansatte er kilde til verdiskapning.
– Infrastruktur – Støttesystemer og funksjoner som gjør at daglig drift opprettholdes.

Verdikjeden har fått kritikk for å være rettet for mye mot produksjonsbedrifter som har råvarer som endres til en sluttvare. Det blir vanskelig å gjøre en analyse for mange servicebedrifter da de ikke har en spesifikk vare som kjøpes inn for å foredles. Disse bedriftene står ovenfor et problem som må løses. Dette kan for eksempel være forsikringsindustrien, som ikke har råvarer som foredles, men en tjeneste som ikke nødvendigvis blir benyttet/levert.

VERDIVERKSTED

Verdiverksted bygger på at man skaper verdi ved å løse andre aktører og kunder sine problemer. For å løse kundens problem er man avhengig av intensiv teknologi og kunnskap. Dette kan for typisk være innen medisin, jus, arkitektur og ingeniør. For eksempel at man har skal bygge på en tomt og henvender seg dermed til en arkitektur for hjelp om hvordan boligen skal se ut, kunnskap om lover og regler og andre ressurser. Dette blir dette de kaller et verdiverksted ettersom arkitekten løser problemet til kunden om å nå målet til å få et kurs.

Det er fem ulike kategorier for verdiverksted. Den første er å (1) definere problemet til kunden, (2) problem-løsning, (3) valg, (4) Gjennomføring, (5) Kontroll og evaluering.

Et godt eksempel som forklarer verdiverksted i teksten er når en person er syk for de har vondt i brystet og går til legen. Pasienten begynner å forklare hvordan han føler seg og legen og gjør undersøkelser på pasienten. Deretter kan legen finne ut hvilke medisiner vedkommende skal gå på også sette de på disse. Når pasienten har gått på medisinene over planlagt tid så kan pasientene kontrolleres og vurdere om det er.

VERDINETTVERK

Et verdinettverk blir brukt om organisasjoner som kobler ulike aktører til hverandre gjennom en formidlende teknologi. Eksempler på dette kan være telefonselskaper, banker, forsikringsselskaper og meglere av ulike typer. Felles for alle bedriftene er at de driver formidling av penger, informasjon, produkter og tjenester. Bedriftene i seg selv er ikke nettverket, men de skaper dette gjennom deres tjeneste/teknologi.  Finn.no kobler for eksempel kjøper og selger sammen gjennom deres plattform, og skaper verdier ut ifra dette. Dnb kobler låntaker og långiver sammen.

Viktige kjennetegn ved et verdinettverk er:

  • Nettverkseffekter – øke kundens nytte av tjenesten. Flere kunder, jo mer stas er det å bli medlem.
  • Formidle samhandling mellom aktørene
  • I motsetning til verdikjeden hvor handlingene utføres etter hverandre skjer formidlingstjenestene i verdinettverket parallelt.

Formidlingen kan være direkte og indirekte. Det kan foregå direkte gjennom en telefonsamtale hvor kundene kobles sammen, eller det kan foregår indirekte slik som i en bank hvor begge kundene blir koblet mot samme pott med penger.

I et verdinettverk er det tre hovedaktiviteter.

Markedsføring og kontraktstyring: Det er gjennom denne aktiviteten flere kunder skal rekrutteres. Dette skal skje gjennom markedsføring mot potensielle kunder. Videre er neste skritt å skrive samt inngå kontrakter.

Tjenesteyting: Under denne posten ligger etablere, vedlikeholde og avslutte kundeforbindelser. Fakturering for kundenes bruk av nettverket er også en stor del av denne posten.

Infrastrukturen: Her er det fokus på å vedlikeholde den fysiske infrastrukturen, slik at nettverket til enhver tid er klart til å motta/utføre kundens etterspørsel.

Reklamer


Kategorier:diverse

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: