New venture survival: ignorance, external shocks, and risk reduction strategies

ENT 3501 studentene Stine Skogsrud, Alma Kolstad Zehouo og Iselin Eidskrem
presenter artikkelen ”New Venture Survival: Ignorance, External Shocks, and Risk Reduction Strategies”, som er skrevet av Dean A. Shepherd, Evan J. Douglas og Mark Shanley.

Her går artikkelen inn på at det er hindere og utfordringer ved nye oppstarter, og videre om strategier og metoder for å redusere risikoen for nederlag. Artikkelen viser til en teori de har utviklet som viser et mer mikroøkonomisk perspektiv på nye oppstarter sin suksess og nederlag.

Det blir estimert at 40 % av nye oppstarter mislykkes i det første året, og 90 % mislykkes over 10 år. Å starte en ny bedrift er forbundet med høy risiko. “Liability of newness” er Stinchcombes forklaring på hvorfor fiaskoraten er høyere hos oppstartsbedrifter kontra veletablerte bedrifter. Liability of newness er roten til problemene som nye oppstarter møter. Dette er en følge av det ukjente og nye omgivelser. Artikkelen presenterer tre dimensjoner; marked, produksjon og lederskap, hvor alle tre blir påvirket av liability of newness på hver sin måte.

Evolusjonært og prosedyremessig syn:

Whittington legger frem at forskere typisk viser til to forskjellige synspunkter av strategier for å redusere dødelighetsrisikoen; et evolusjonært eller et prosedyremessig syn. Det evolusjonære synet undersøker statistikk på overlevelsestall av organisasjoner i store populasjoner. Det prosedyremessige synet konsentreres mer på en tilnærming på mikronivå og gir informasjon om hvordan læring utføres i og mellom organisasjoner.

Noen evolusjonære forskere er pessimistiske og har liten tro på at en organisasjon kan få konkurransefortrinn gjennom læring. De mener heller at nye oppstarter går inn i en darwinistisk verden, der de ikke kan omstille seg om de ikke passer inn i businessmiljøet. Disse organisasjonene går ned en evolusjonær vei, der det er lite entreprenøren kan gjøre. Her forklarer de suksessfulle oppstarter med flaks eller lar det stå ubesvart.

Andre evolusjonære forskere er på andre siden optimistiske og mener at informasjon og kunnskap kan forbedre nye organisasjoners sjanse for å omstille seg og for å overleve. Et eksempel på dette er at organisasjoner lærer av andre organisasjoner som møter samme utfordringer og at det derfor er en kollektiv læring på tvers av organisasjoner.
Artikkelen visert til sammenhengen mellom risikoen for nederlag og tid, i tillegg til ulike faktorer som er med og påvirker risikoen. Liability of newness avhenger av graden på uvitenhet ved nye oppstarter. Denne uvitenheten er delt opp i tre dimensjoner; til markedet, teknologien knyttet til produksjon og ledelse. Risikoen for nederlag øker med graden av uvitenhet i hver dimensjon og hvor mange dimensjoner som er berørt av uvitenheten. Risikoen for nederlag avtar med å redusere uvitenheten i hver av de tre dimensjonene gjennom å ta til seg ny informasjon og formidlingsprosessen knyttet til dette. Uvitenhet og risiko avtar etterhvert som oppstarten ikke er like ny i markedet og bekjentskap/kjennskap øker.

Risikoen for nederlag minker over tid kan forstyrres av omvendinger og/eller miljømessige sjokk. Dersom disse hendelsene innvirker på oppstarten kan risikoreduksjonsstrategier brukes på de tre dimensjonene for risiko for nederlag, for å øke bedriftens sjanse for overlevelse.

Reduksjonsstrategier for risiko

Det presenteres reduksjonsstrategier som oppstartsbedrifter tar i bruk underveis i læringsprosessen. Disse strategiene innebærer tiltak som benyttes for å minke den generelle uvitenheten i alle tre kategorier, som også vil minke risikoen.

Det er selvsagt at når man tar i bruk reduksjonsstrategier, vil dette påvirke mer enn bare én av kategoriene. Et eksempel kan være en oppstartsbedrift som har klart å minke uvitenheten om og spre informasjon på markedet. Dette vil helt klart føre til økt salg, og det er derfor et sterkt behov for å skaffe mer informasjon til produksjonen og teknologien for å effektivisere og kunne klare å produsere flere enheter uten for høye kostnader. Det er også viktig å passe på at om man minker uvitenheten i for eksempel produksjon og lederskapet, men ikke klarer å gi nok informasjon ut på markedet, så stemmer ikke ferdighetene i disse to kategoriene overens med behovet fra konsumenten. Det er derfor vesentlig og hele tiden analysere alle tre kategorier, slik at man får økt kunnskapen innad i produksjon og organisering samt økt behov hos konsumenten.

Reklamer


Kategorier:diverse

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: