Oppfatning av «Models for innovation: Startups and mature corporations»

Oppfatning av «Models for innovation: Startups and mature corporations» av John Freeman og Jerome S. Engel (2007), skrevet av Sivert Nymoen Remen, Jørgen Warme Tandberg og Vivian Tran.

Denne artikkelen tar for seg forskjellene i innovasjon innenfor store teknologiske veletablerte bedrifter og små nystartede bedrifter. Forskjellene defineres gjennom modellene “The Entrepreneurial model” og “The Corporate model” og forfatterne mener at all innovasjon går igjennom en av disse modellene.

Paradokset med kreativitet og kontroll
Som vi har tolket det, så argumenterer Freeman og Engel for at man må jobbe i team for å få maks utbytte av kreativitet. Struktur kreves etterhvert som produktet skal begynne å markedsføres og selges, i og med at det er her problemene blir skapt for bedrifter. De mener at man er enten veldig flinke på det ene, men ikke det andre. Altså, man er enten flink på å være kreativ eller å holde struktur, men ikke begge deler. De som er gode på kreativitet mangler ofte strukturen som kreves for å være flinke på gjennomføring av produksjons-, markedsførings- og salgstiltak og omvendt. Problemet er at innovasjon krever at man er dyktige på begge, og det er da derfor viktig at man jobber i team.

En løsning på dette paradokset er å bygge organisasjonsenheter som er spesialiserte til den kreative delen av innovasjonsproblemet. Eksempler på aktiviteter her kan være brainstorming. En annen måte å håndtere dette paradokset på er å segmentere det i tide. Det meste av kreative aktiviteter skjer tidligere i innovasjonsprosessen, mens aktivitetene som krever mest disiplin skjer senere i prosessen.

Entrepreneurial modellen

Denne modellen viser til innovatørenes strategiske utfordringer hvor de blir tvunget til å ha en meget raskt vekst for å ikke bli utkonkurrert av enten andre nyetablerte eller store veletablerte bedrifter.

For å nå denne raske veksten vil innovatørene komme i kontakt med venture kapitalister. Dette vil gi økt vekst og produktivitet til selskapet, men vil i følge Engel og Freeman føre til at innovatørene mister makten sin innad. Etter vekst vil innovatørene miste posisjonen sin i bedriften og vil ofte bli byttet ut til fordel for ny ledelse. Dette vil igjen føre til større vekst men gi et annet fokus til bedriften.

Corporate modellen

Artikkelen beskriver corporate modellen slik at det er interne friksjoner som står til hinder for både teknologisk overførsel og tildeling av ressurser. Konfliktene som oppstår som regel mellom innovatøren og ledelsen. Ledelsen knytter ofte ikke følelsesmessig bånd til bedriften som innovatøren gjør. Ledelsen slipper å ta følelsesladde beslutninger når det kommer til fortsettelse av en innovasjon, men kan heller fokusere på f.eks budsjettoppnåelse. Felles motivasjon for begge parter blir da beskrevet som et problem av Engel og Freeman.

Venturekapital-modellen

Venturekapitalister (VC) blir i denne artikkelen definert som profesjonelle investorer, som investerer på vegne av andre. VCer jobber som regel for et Venturekapitalistfirma, hvor de spesialiserer seg på å skape vekst i oppstartsselskaper. VC-firmaene bruker sine opparbeidede nettverk fra tidligere ventures til å skaffe kapital til sine porteføljebedrifter. Til gjengjeld får de en viss eierandel i selskapet. Dette åpner for at VCene får økt kontroll over bedriften, og får ta del i store beslutninger.

Fellesinteressen til en entreprenør og en venturekapitalist

Før en investering blir gjort, gjør venturekapitalistene en nøye verdivurdering av selskapet de vurdere å investere i. For å sikre god kontroll og oversikt over selskapet utarbeider de avtaler om retten til innblikk i finansielle og økonomiske avgjørelser. Med denne kontrollen har du mulighet til å iverksette tiltak gjennom avtaler for å påvirke egeninteressen til entreprenøren, så de sammen kan nå et felles mål. Et eksempel en punkt i en slik avtale kan være at: alle andelseiere må tilby sine andeler til de andre eierne, før et eventuelt salg.

Reklamer


Kategorier:ENT3503

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: