diverse

Cracking the Code of Change

En artikkel fra 2000 av Michel Beer og Nitin Nohria som bloggpost i kurset ENT 3502 høsten 2017, skrevet av Eirin Kirkaune, Christina Ek og Lillian Rasmussen Artikkelen tar for seg to ulike endringsteorier E og O som organisasjoner kan… Les mer ›

Exit, hvorfor og hvordan!

Sammenfatning av “Entrepreneurial exit as a critical component of the entrepreneurial process: Theoretical development” av Dawn R. DeTienne (2010) i faget ENT 3501, skrevet av Nicolas Benkheira, Arnt Grilstad og Martin Levin. Artikkelen handler hovedsakelig om exit prosessen innen entreprenørskap…. Les mer ›