markeder

Årsakssammenheng og iverksettelse

Entreprenørskapsfaget er i endring. Troen på tradisjonell planlegging minsker, men forståelsen for hva som skal til for å lykkes blir stadig bedre. Av Patrick Heiberg, Hisham El-khatib og Jon Nilsen Nye teknologiske gjennombrudd er med på å forme fremtidens bedrifter…. Les mer ›

Kunder i offentlig sektor

Med vårt nye forskningsprosjekt om regional innovasjon i Østfold får vi muligheten til å gå inn i det spennende og utfordrende grensesnittet mellom privat og offentlig virksomhet. Både innen energisektoren, helsesektoren og byggsektoren vil mye nyskapende løsninger måtte komme ut… Les mer ›

Muligheter og markedsutvikling

En sentral tese i veldig mye av den nyere entreprenørskaps-, innovasjons-, strategi- og markedsføringsforskningen er at innovatører ikke bare ‘oppdager’ markedsmuligheter, de er faktisk med på å skape dem. Professor Mark Casson (2005) påstår faktisk at det ikke ville eksistere… Les mer ›